IzesBorokHaza.hu

Békéscsaba története az ókortol a törökökig

Békéscsaba történelme

A vidék már az ókor óta lakott terület. Leleteket a bronzkortól találtak, amelyeket máig őriznek. A vaskorban több népcsoport is meghódította, legkésőbb a hunok. A honfoglalás után a területen még több kisebb település állt, amelyek majd csak később egyesültek várossá. Ekkor még félnomád gazdálkodás zajlott, majd csak a későbbiekben, a Vata-féle pogánylázadás után kezdődött meg a feudalizmus elterjedése a környéken. Sajátossága, hogy a hűbérurak, vazallusok és szolgák közötti kölcsönös magánjogi kapcsolatok rendszerére épül. A kereszténység térítése is vele párhuzamosan kezdődött el a térségben. A város régi neve Csaba volt, ami a feltárások szerint az 1200-as években jött létre. Bár előtte is voltak lakói a vidéknek, ez egyfajta egyesülést, előremutatást jelentett. A török eredetű nevű város mellett még több település is állt, ám azonban ezek később beolvadtak. Az Ábránfy család kastélyáról már 1529-ből írásos emlékek maradt meg, feltehetőleg évekkel azelőtt épült. A falu a harcok során tartotta magát, még a tizenöt éves háború során is tartotta magát, a 17. század folyamán a felszabadító harcok során teljesen elnéptelenedett. Ha érdekli a történelem, nézze meg lehetőségeit a békéscsaba alkalmi munka oldalon.

Comments are closed.